DX-match 3 sept 2022 inställt

Med anledning av för få anmälda deltagare har arbetsgruppen för DX-match beslutat att ställa in DX-match 2022. Vi kontaktar alla anmälda inom kort med information om återbetalning av inbetalda avgifter. Vi återkommer 2024!

Maxat med minimalt

Julian White OH8STN kommer till DX-match!

“Over the past few years, some operators have begun choosing a more minimal approach to portable ham radio ops. SOTA, ham radiocamping, emergency communications and preparedness. In this discussion, we will talkabout a strategy for smaller more efficient man-portable stations. Stations which operate off-grid, are completely self-contained, and are highly effective for their size and weight. OH8STN promotes the concept of: Max Capabilities with Minimal Gear!”

Contest

Ingemar Fogelberg, SM5AJV, och Gunnar Widell, SM3SGP, berättar om contest, SAC, WRTC 2018 – WRTC 2023.

Taltydlighet

Professor Thomas Lagö kommer till Jönköping och DX-match den 2-4 september och berättar om taltydlighet inom radiokommunikation. Det finns många tekniker, men vilka kan användas inom amatörradio? Vilka tekniker fungerar och när?

Thomas har en bakgrund som forskare inom bl.a. tele-com, mätteknik och signalbehandling. Han kommer att kunna svara på de flesta frågor.

Contest

Mats Olofsson, SM7GIB kommer till DX-match och berättar om uppbyggnaden av sin contest- station. Skulle du själv vilja bygga upp en contest-station kommer du få många praktisk råd och tips av Mats

IOTA

Vill du veta mer om IOTA? Claes ”Mel” Carneheim, SM0MPV kommer till DX-match för att berätta om:

  • IOTA programmet,
  • hur man kan delta,
  • IOTA groups and islands in Scandinavia,
  • IOTA:s hemsida och
  • IOTA contest m. m.

Swains Island

Adrian C Ciuperca, KO8SCA kommer till Jönköping och DX-match den 2-4 september och berättar om förberedelserna och expeditionen till Swains Island under mars 2023 samt om expeditionen till A50BOC och A5B Bhutan m.fl

1 2