IOTA

Vill du veta mer om IOTA? Claes ”Mel” Carneheim, SM0MPV kommer till DX-match för att berätta om:

  • IOTA programmet,
  • hur man kan delta,
  • IOTA groups and islands in Scandinavia,
  • IOTA:s hemsida och
  • IOTA contest m. m.