Contest

Ingemar Fogelberg, SM5AJV, och Gunnar Widell, SM3SGP, berättar om contest, SAC, WRTC 2018 – WRTC 2023.