DL6KVA Axel

DL6KVA, Axel Schernikau, kommer att berätta om VP8STI, South Sandwich Island, och VP8GSI, South Georgia Island, samt ryska RDA.

DL6KVA, Axel

DL6KVA, Axel

VP8

VP8