Föreläsare

Här kommer mer information om våra föreläsare 2022

G3KMA, Roger

OH8STN, Julian

KO8SCA, Adrian

SM0MPV, Mel

SM3SGP, Gunnar

SM5AJV, Ingemar

SM7GIB, Mats