Föreläsare

Här kommer mer information om våra föreläsare 2022

LA7GIA, Kenneth

KO8SCA, Adrian

SM0MPV, Mel

SM7GIB, Mats

Thomas Lagö