Pileup AB

Björn, SM0MDG och Patrik, SM0MLZ från Pileup AB kommer som utställare och visar sitt produktsortiment av SDR transceivers och  slutsteg med tillhörande utrustning.

Vidare kommer Patrik
och Björn att berätta om sponsringen av 3B7A St. Brandon
Island i april 2017.