K9CT Craig

K9CT, Craig, kommer till DX-match och berättar om expeditionerna till K1N Navassa Island och K5P Palmyra Island samt sin egen conteststation. Träffa Craig för ett eyeball-QSO!

K9CT

Craig vid sin conteststation K9CT

K9CT

Craig i QSO under expeditionen till Navassa Island, K1N

Läs mer om Craig i följande pdf-fil:
K9CT Craig in Encyclopedia of Ham Radio