SM5GLC, Lasse

Lasse, SM5GLC rapporterar från expeditionen till VK9MA