G3KHZ, Derek

Derek kommer att berätta om Bangladesh IOTA-expedition till Bhola Island AS-140 och St. Martins Island AS-127, vilken genomfördes hösten 2017.