K3EL, Dave

Dave kommer att berätta om expeditionen till VK0EK Heard
Island 2016 och kommande expedition till VP6D Ducie
Island i oktober 2018 där han är teamledare.