Expeditioner vi stödjer

Ett av syftena med DX-match är att stödja DX-expeditioner ekonomiskt. Tanken är att sponsra olika expeditioner mellan mötena. Hur mycket vi kan sponsra olika expeditioner med, beror på vad varje möte ger för överskott. Därmed kan sponsringen variera över åren.

I första hand vill vi sponsra svenska och nordiska expeditioner men även internationella expeditioner med svenska operatörer. Vi sponsrar även expeditioner som står högt på Club Logs ”DXCC Most Wonted” lista samt expeditioner till IOTA öar enligt RSGB.

Har du som läser detta en expedition på gång, får du gärna kontakta någon av oss i arrangörsgruppen. För att få stöd behöver er expeditionen följa våra kriterier för sponsring.

Expeditioner 2017

S21IOTA, Bohla Island och St. Martins Island

VK9MA, Mellish reef

Expeditioner 2018

3Y0Z, Bouvet Island

6O6O, Somalia