SM5SIC, Göran

Göran kommer till DX-match för att berätta om den contestexpedition som han och kollegan SM0DRD gjorde till Cuba 2017.