LA9DL, Just

Förberedelserna och resan till 3Y0Z Bouvet Island. Ni
kanske körde teamet aktiva som 3G9A/MM på väg till ö:a!
Hur ser planerna ut för nästa expedition?