YL1ZF, Kaspars

YL1ZF, Kaspars kommer att berätta om expeditionen till Bioko Island, 3C3W och Annobon, 3C0W.

Kaspars som varit radiooperatör sedan femtonårsåldern, har jobbat tolv år som signal officer, arbetat för flera telekommunikationsföretag. Nu anställd som fältradioingenjör på lettiska PTT. Han är även styrelseledamot i den Lettiska contest-klubben och chefen för lettiska signalstyrkorna (YL1ZS / YL1S).

Kaspars är en aktiv contester och contestexpeditionär det senaste decenniet. Några av aktiviteterna: C53ZF, C5P, C53M, C56R, YI9ZF, HN0Z, D4C, EA8AH, EG8FAS, CR3L, OH0I, II9P, EI7M, ES5ZF, ES9C, MM0DGR, CT9 / YL1ZF, IT9 / YL1ZF, EA8 / YL1ZF, OH0 / YL1ZF, EI / YL1ZF, PP5 / YL1ZF, YL3AIW, YL4U, YL4HQ, etc.
Medlem av D4C och ES9C tävlingslag.
Tidigare WRTC-erfarenhet 2006 (Brasilien, PT5I) med YL2KL och 2014.