Bilder

från DX-match 2018

Det finns fler bilder i fotoalbumet.

(foto: SM7FDO, SM7HCW, SM6FKT, Malin Salisbury, Anna Henningsson)