DX-match 3 sept 2022 inställt

Med anledning av för få anmälda deltagare har arbetsgruppen för DX-match beslutat att ställa in DX-match 2022. Vi kontaktar alla anmälda inom kort med information om återbetalning av inbetalda avgifter. Vi återkommer 2024!

» Läs mer
DX-match sponsras av:

Nyheter

Maxat med minimalt

Julian White OH8STN kommer till DX-match! “Over the past few years, some operators have begun choosing a more minimal approach to portable ham radio ops. […]

Contest

Ingemar Fogelberg, SM5AJV, och Gunnar Widell, SM3SGP, berättar om contest, SAC, WRTC 2018 – WRTC 2023.

Taltydlighet

Professor Thomas Lagö kommer till Jönköping och DX-match den 2-4 september och berättar om taltydlighet inom radiokommunikation. Det finns många tekniker, men vilka kan användas […]

Contest

Mats Olofsson, SM7GIB kommer till DX-match och berättar om uppbyggnaden av sin contest- station. Skulle du själv vilja bygga upp en contest-station kommer du få […]

IOTA

Vill du veta mer om IOTA? Claes ”Mel” Carneheim, SM0MPV kommer till DX-match för att berätta om: IOTA programmet, hur man kan delta, IOTA groups […]