SM1TDE, Eric

Eric, SM1TDE, kommer till Jönköping för att berätta om sina expeditioner till Rwanda 17-22 februari 2017 som 9X2CW samt till Uganda 23-26 februari 2017 som 5X8EW.