Contest

Ingemar Fogelberg, SM5AJV, och Gunnar Widell, SM3SGP, berättar om contest, SAC, WRTC 2018 – WRTC 2023.

Contest

Mats Olofsson, SM7GIB kommer till DX-match och berättar om uppbyggnaden av sin contest- station. Skulle du själv vilja bygga upp en contest-station kommer du få många praktisk råd och tips av Mats