VK9MA och 3Y0Z

Håkan, SM5AQD, kommer till mötet för att ge sina synpunkter från VK9MA och 3Y0Z.