9X2CW och 5X8EW

SM1TDE kommer till Jönköping och berättar om sina expeditioner till Rwanda och Uganda, februari 2017.