Info angående card checking

Information angående card checking för bland annat DXCC finns på sidan om SM5DJZ.