Thomas Lagö

Professor Thomas Lagö kommer till Jönköping och DX-match den 2-4 september och berättar om taltydlighet inom radiokommunikation. Det finns många tekniker, men vilka kan användas inom amatörradio?
Nedanstående är några begrepp som ofta förekommer:
• In-line cancellation
• ANC, Active Noise Control
• Echo canceling
• Taltydlighet (taluppfattbarhet?)
• Vilken mikrofon skall användas?
• NIHL, Noise Induced Hearing Loss

Vilka tekniker fungerar och när?

Thomas har en bakgrund som forskare inom bl.a. tele-com, mätteknik och signalbehandling. Han kommer att kunna svara på de flesta frågor.